Υπόστεγο

Περιοδικό του Σύνδεσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας

Τεύχος 1 Ιούνιος 1987
Τεύχος 2 Νοέμβριος 1987
Τεύχος 3 Άνοιξη 1988
Τεύχος 4 Νοέμβριος 1988
Τεύχος 5 Οκτώβριος 1989
Τεύχος 6 Καλοκαίρι 1992
Τεύχος 7 Άνοιξη 1995
Τεύχος 8-9 Φθινόπωρο 1997
Τεύχος 10 Φθινόπωρο 1998